EN

مطبوعات

راه مردم: طی مراسمی در شهرک سلامت اصفهان بزرگترین ازمایشگاه تشخیص طبی مجهز به نمونه گیری خودروگذر افتتاح شد

به گزارش راه مردم آنلاین، شهرک سلامت در آیین افتتاحیه بزرگترین آزمایشگاه تشخیص طبی که باحضور شهردار ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ،رئیس نظام پزشکی

بخوانید »

اینهفته: نخستین مرکز نمونه‌گیری آزمایشگاهی، خودروگذر در آزمایشگاه بزرگ ملل شهرک سلامت اصفهان افتتاح شد.

برای اولین بار در کشور: نخستین مرکز نمونه‌گیری آزمایشگاهی، خودروگذر در آزمایشگاه بزرگ ملل شهرک سلامت اصفهان افتتاح شد. به گزارش مجله خبری این هفته؛ در

بخوانید »