آزمایشگاه ملل شهرک سلامت اصفهان

EN

پاتولوژی

Coagulometer (Sysmex CS2400)

بخش پاتولوژی آزمایشگاه ملل دارای بخش های متعددی از جمله Histopathology،,Cytopathology Immunohistochemistry و Special stainمی‌باشد.
امکان انجام آنالیز بافت تمام ارگانهای بدن با دقت و صحت بالا با وجود پنل کامل مارکرهای ایمونوهیستوکمیکال (IHC)
انجام کلیه‌ی رنگ آمیزی‌های اختصاصی، IHC و بررسی تومور مارکرها براساس جدیدترین روش‌های روز دنیا
انجام تمامی آزمایشات سیتولوژی از جمله پاپ اسمیر به روش‌های Conventional وLBC (Prep-E) ، سیتولوژی ادرار، سیتولوژی سایر مایعات بدن، FNA از ارگان های مختلف
امکان جواب‌دهی اورژانسی در کمتر از 3 روز انجام پاس، تهیه بلوک پارافینی و لام برای آزمایشگاه‌های همکار با سرعت و دقت قابل توجه به همراه تخفیف ویژه انجام HPV PCR بر روی نمونه های پاپ اسمیر لیکوئید مشکوک به عفونت HPV در کمترین زمان امکان انجام نمونه گیری و پاپ اسمیر در آزمایشگاه و جواب‌دهی اورژانس در کمتر از ۲۴ ساعت انجام مشاوره و بررسی موارد خاص

IHC markers

IHC markers

IHC markers

CK (AE1/AE3)

P16

CD3

CK7

P53

CD4

CK20

P63

CD5

CK5/6

WT1

CD7

CKHMW

Calretinin

CD8

EMA

β Catenin

CD10

Ki67

Caldesmon

CD15

CEA

Ecadherin

CD20

PSA

GATA3

CD21

CDX2

GCDFP15

CD23

CA19-9

ER

CD30

GFAP

PR

CD31

Arginase

HER2

CD34

Pax5

Vimentin

CD43

PAX8

α SMA

CD45

TTF1

Desmin

CD56

Napsin A

CD117

CD68

Chromogranin

DOG1

CD99

Synaptophysin

HHV8

CD138

S100

 

BCL2

HMB45

 

BCL6

Melan A

 

MUM1

SOX10

 

ALK

  

PD1

Tissue processor

Microtome

Accu-Cut® SRM™ 200 Rotary Microtome

جهت گیری برش نمونه در سه محور (X,Y,Z) 

امکان پیشروی نمونه در هر برش به اندازه 10 تا 50 میکرون

انعطافپذیری بالا به منظور برش انواع نمونه بافتی 

امکان برش بافتی با کیفیت بالا به کمک کارایی و بهره‌وری ارتقا یافته دستگاه

سازگار با تیغه های یکبار مصرف ® Accu-Edge به منظور دقت بیشتر در برش نمونه

امکان برش بافتی در هر دو جهت جلو و عقب