EN

نمونه گیری نوزاد و اطفال از افراد با شرایط خاص اورژانسی VIP در خودرو در منزل

نمونه گیری در آزمایشگاه

نمونه گیری نوزادان و اطفال
نمونه گیری از افراد با شرایط خاص
نمونه گیری اورژانسی
بخش V.I.P
اطلاعات بیشتر

نمونه گیری در خودرو

نمونه گیری در خودرو (خودروگذر)
Drive Thru
اطلاعات بیشتر

نمونه گیری در منزل

جهت رفاه حال مراجعین محترم، آزمایشگاه ملل امکان نمونه گیری از افراد در منزل توسط کادر مجرب را فراهم نموده است.
اطلاعات بیشتر