آزمایشگاه ملل شهرک سلامت اصفهان

EN

نظرسنجی بیماران

مراجعه کننده گرامی: ضمن عرض خیر مقدم و سپاسگزاری بابت انتخاب آزمایشگاه ملل، خواهشمند است جهت بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه ما را با تکمیل فرم زیر همراهی نمایید. با تکمیل این پرسشنامه شما در گروه مشتریان ویژه آزمایشگاه ملل قرار خواهید گرفت.
مدیریت آزمایشگاه ملل برای شما سلامتی و شادکامی آرزو می نماید