آزمایشگاه ملل شهرک سلامت اصفهان

EN

عناصر کمیاب

Atomic Absorption

Agilent 240FS AA

توانمندی در گزارش مقادیر کم عناصر با بیشترین دقت و صحت و سرعت
قابلیت آنالیز همزمان چند عنصر
توانمندی در انجام آزمایش با حجم کم نمونه
امکان گزارش نتایج 10 عنصر به صورت همزمان در کمتر از 2 دقیقه
افزایش دقت و صحت با استاندارد داخلی آنلاین و جلوگیری از خطاهای آماده سازی استاندارد
تعیین غلظت بسیار کم فلزات سنگین شامل: سرب، روی مس، کادمیم، سلنیم
اندازه گیری فلزات بر روی نمونه های خون، خاک ،سنگ، رسوبات، آب
دارای تائیدیه معتبر FDA

Copper (Cu)
Selenium (Se)
Cadmium (Cd)
Manganese (Mn)
Mercury (Hg)
Lead (Pb)
Nikel (Ni)
Chromium (Cr)
Arsenic (Ar)

 

Agilent 1200 HPLC System

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

اندازه گیری اسیدهای آمینه ، داروها و ویتامین‌ها
ساخت کمپانی Agilent
قابلیت تزریق نمونه به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست
بالاترین سطح از دقت و حساسیت در تشخیص مقادیر کم آنالیت

Abuse drugs
Blood Amino Acid Chromatography
Carbamazepine
Ethanol
Ethosuximide
Lamotrigine
Phenobarbital
Phenylalanine
Phenytoin
Tryptophan
Vitamin A
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B6
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E